Hem Ljudakupunktur
Behandling
Företaget KontaktVad är ljudakupunktur?
Mer om ljudakupunktur
Varför behövs ljudakupunktur?
Historik
Läs mer 1 2 3 4

Varför behövs ljudakupunktur?Alla slags fysiska och psykiska påfrestningar sätter spår i våra kroppar. Vissa skador visar sig mycket påtagligt och är lätta att spåra tillbaka till själva händelsen. Andra finns kvar som kroppsminnen och kan påverka oss på ett sätt som är mindre märkbart. Det kan senare i livet visa sig i form av smärta eller sjukdom. Sjukdom i den fysiska kroppen har ofta sin orsak i någon av de andra kropparna. Den fysiska kroppen reagerar då bara med symptom.
Långvarig stress såsom oro, negativa känslor och tankar har stor inverkan på oss. För höga krav från andra eller på oss själva kan också blockera och stänga av energiflödet i och till våra olika organ. Brist på motion, dåliga matvanor och annan nedbrytande livsföring ökar också stressen på kroppen. Livsenergin (qi) och flödet av den påverkas alltså av hur vi mår fysiskt, känslomässigt och mentalt. När stressen närmar sig 100 % slutar organen, som den berörda energibanan är kopplad till, att fungera.
Med ljudakupunktur får organen möjlighet att återhämta sig. Energiflödena i kroppen återställs och balanseras. Kroppen har en enorm inneboende kraft till självläkning och när blockeringarna försvunnit kan läkningen börja. När energisystemen är i balans mår vi bättre och får en en ökad livskvalitet.
Alla typer av besvär kan behandlas med ljud. Man kan även förebygga sjukdom och underhålla en redan bra hälsa med ljudakupunktur.

Provlyssna

Hjärta-Tunntarm
Immunförsvar-Mage
Lever-Gallblåsa
Lungor-Tjocktarm
Njure-Urinblåsa